Fors stroom besparen door blindvermogen te reduceren met 10‑35%

Lees verder

Wil je tot wel 35% stroom besparen om de stijgende energierekening te dempen? Of om je organisatie te verduurzamen? Door blindvermogen te reduceren bespaar je zo 10-35% op je totale elektriciteitsverbruik: voordeel voor jou en je apparatuur, met positieve maatschappelijke impact!

Waarom blindstroom voorkomen?

 • Tot wel 35% energie besparen, meestal 10-25%
 • Levensduur van al je apparatuur verlengen
 • Kans op brand verminderen
 • Boetes van de netbeheerder voorkomen
 • Binnenkort: aan wet- en regelgeving voldoen
 • Het elektriciteitsnet ontlasten
 • Bijdragen aan de energietransitie

Meer weten?

Maak een afspraak
Ventilatoren kunnen veel blindvermogen genereren

Waarom blindstroom voorkomen?

Blindvermogen is het niet nuttige deel van het elektrische vermogen dat via het net wordt geleverd. Het ontstaat binnen je installatie bij het opwekken van magnetische en elektrische velden. Iedereen die een apparaat met een netvoeding gebruikt heeft last van blindstroom. Denk aan lichtbronnen (LED en TL), lichtdimmers, koelinstallaties, elektromotoren, ventilatoren, opladers van telefoons, laptop, etc. In bijna alle moderne elektrische apparatuur komt dit voor. De hoeveelheid blindstroom hangt sterk af van de kwaliteit van de apparatuur.

Technische uitleg van de meest voorkomende vorm van blindvermogen:


Ideale situatie: spanning en stroom lopen synchroon. Arbeidsfactor = 1.


Blindvermogen ontstaat o.a. wanneer spanning en stroom niet synchroon lopen. Arbeidsfactor < 1.

Bierglas als metafoor voor blindvermogen.


Bierglas als metafoor: je betaalt voor het hele glas, maar je drinkt alleen het vocht.

Hoeveel vermogen gaat er ­verloren in jouw gebouw?

We meten de hoeveelheid blindstroom met een Power Quality onderzoek. Daarvoor sluiten we een hoogwaardig meetinstrument aan op de hoofdaansluiting. De meting loopt meestal enkele dagen tot een week, om alle soorten gebruik in kaart te kunnen brengen. Na afloop leveren we een rapport volgens de erkende NEN-EN 50160 norm. Daarbij adviseren we hoe de blindstroom het beste kan worden gereduceerd.

Hoe kan je het voorkomen?

Met een hoogkwalitatief netfilter. Deze geavanceerde elektronica heft de diverse oorzaken van blindstroom grotendeels op. Zo kan het blindvermogen in de hele installatie terug worden gebracht naar 2% of minder. Het netfilter zelf gebruikt maar een fractie van de stroom die het bespaart.

Hoe gaan we te werk?

 1. We meten de hoeveelheid blindstroom en leveren een NEN-EN 50160 rapport.
 2. We berekenen hoeveel er op jaarbasis bespaard kan worden (theoretisch en realistisch).
 3. Wij adviseren een voor jouw situatie passend netfilter.
 4. We berekenen de kosten van filter en accessoires, meestal €4.000 – €12.000, afhankelijk van de hoeveelheid blindstroom. Je verdient dit vaak in 6 – 18 maanden terug.
 5. De huiselektricien kan het filter eenvoudig installeren. Wij verzorgen de inbedrijfstelling.
LED verlichting is zuinig, maar lage kwaliteit electronica kan ervoor zorgen dat er veel blindstroom ontstaat.

Meer weten?

Maak een afspraak

Ensuring a safe and healthy environment

Blindvermogen reduceren is een dienst van KSN, onderdeel van Sansidor, een krachtig en groeiend netwerk van MKB-bedrijven. Wij inspecteren, analyseren, trainen en adviseren om een veilige, gezonde en schone omgeving te waarborgen voor mensen om in te wonen, te recreëren, te werken of om in verzorgd te worden.

Kwaliteit leveren, integriteit nastreven, het werk goed doen en het juiste werk doen zijn de basisbeginselen van onze bedrijven. We vertellen je graag meer over onze diensten op de volgende gebieden:

We werken volgens vaste certificatie- of accreditatiestructuren en hanteren o.a. de kwaliteitsnormen REOB, VCA, ISO 9001, BRL 6010, NEN 17025, BRL K-14032, NVFN, en SCIOS Scopes 1 t/m 14.

Brandpreventie

Wij bieden REOB-gecertificeerde inspecties, controle en reparatie van blus­middelen en nood- en evacuatie­verlichting, inspecteren en leveren EHBO middelen. Daarnaast voeren wij inspectie, controle en afpersen­/­certificering van (droge) blus­leidingen uit, doen reparaties en aanleg.

Waterkwaliteit

Onze diensten omvatten legionella onderzoek, monster­analyse, risico­analyse, zwembad­water, reiniging en een plan van aanpak. Wij identi­ficeren mogelijke (bacterio­logische) veront­reiniging of installatieproblemen en lossen deze ook op. We adviseren over duur­zame installaties.

Elektra en thermografie

Controle en genormeerd inspecteren van elektrische installaties, PV-panelen en middelen door visuele waarneming, doormeting en thermo­grafie. (o.a. SCIOS Scope 8, 10 & 12, NEN 1010, NEN 3140). We bieden tevens cursussen op het gebied van het omgaan met elektriciteit.

Luchtkwaliteit

We inspecteren, meten, analyseren en adviseren over schone lucht in de leef- en werkomgeving. We monitoren de luchtkwaliteit mid­dels sensoren en een eigen dash­board met o.a. de concentraties van CO2, lucht­vochtigheid, stof, bacteriën, schim­mels en andere gevaarlijke stoffen.

Brandpreventie

Wij bieden inspecties, controle en adviezen voor gas-, olie-, en bio-installaties, we controleren (gas-)​leidingtracés en voeren klimaat­installatie-inspecties uit voor eind­gebruikers, installateurs en gebouw­eigenaren. We onder­steunen (instal­lateurs) in de uitvoering en onze activiteiten zijn gecertificeerd volgens SCIOS Scope 1 t/m 7 & 14.

Infectiepreventie

Inspecties en audits o.a. in zieken­huizen, zorginstellingen, private klinieken en tandartspraktijken. We adviseren over gedrags­beïn­vloeding, outbreak management bij infectie-­uitbraken, (steriele) medische middelen en over technische aspecten. We trainen (zorg-)​professionals en dragen bij aan het verduur­zamen van de zorg o.a. via de Green Deal Zorg.

Weten hoeveel je kunt besparen?

Bel of e-mail KSN voor een vrijblijvend gesprek en offerte:

0593 82 02 02 of info@keuringservicenederland.nl

Keuring Service Nederland is binnen Sansidor blindstroomexpert.

Ook van Sansidor:

 • Preventie (stal-)branden
 • Aanleg droge blusleidingen
 • Onderhoud droge blusleidingen